Skulpturer

Relief fra kurs 4, Finsrud akademiet

Ridder med hest

Portrett (fra kurs i Oslo)

Modell som aldri ble ferdig…

Dame med sin Gremlin

Balett danser

De 5 første skulpturene jeg lagde